PSČ - Poštové smerovacie čísla Slovenskej a Českej republiky

Čo je to PSČ - poštové smerovacie číslo

Poštové smerovacie číslo (skratka PSČ) sa používa v poštovom styku ako súčasť adresy.
Je to číselné označenie územného obvodu dodávacej pošty, ktoré má uľahčiť automatickú identifikáciu miesta doručenia. Je to päťmiestne číslo, pričom sú prvé tri a posledné dve čísla oddelené medzerou. Medzi poslednou číslicou a názvom dodávacej pošty sa píšu dve medzery.

Na Slovensku spravuje PSČ - Slovenská pošta a v Českej republike spravuje PSČ Česká pošta.